Contracte Global

 • CONTRACTE DE PRESTACIÓ DE SERVEIS EL CLUB WEB

  Aquest contracte inclou tots els aspectes legals per a la contractació dels serveis entre el client i ElClubWeb.

  CONDICIONS GENERALS
  Clàusules
  1.- DEFINICIONS

  2.- OBJECTE

  3.- OBLIGACIONS DEL CLIENT

  4.- OBLIGACIONS ElClubWeb

  5.- DURADA del Contracte

  6.- DELS SERVEIS:

  6.1 – DISSENY de pàgines web

  6.2- MANTENIMENT I ACTUALITZACIONS DE PÀGINES WEB

  6.3 – HOSTING WEB DE PÀGINES

  6.4 – SERVEI DE CORREU ELECTRÒNIC

  6.5.- SERVEIS DE optimització de cercadors SEO i SEM

  6.6 – Xarxes Socials (SMO i ORM)

  6.7 – MANTENIMENT DE XARXES SOCIALS

  6.8 – DOMINIS

  6.8.3 – TRASLLAT (CANVI DE SEU) DE NOMS DE DOMINIS

  6.8.4 – VENCIMENT, RENOVACIÓ, PREU I CONDICIONS DE PAGAMENT DE NOMS DE DOMINIS

  6.8.5 – RESPONSABILITAT CIVIL (DOMINIS)

  7.- PREU DELS SERVEIS

  8.- FORMA DE PAGAMENT

  9.- IMPOSTOS APLICABLES

  10.- Garanties

  10.1 GARANTIA DE REEMBORSAMENT

  10.2 GARANTIA D’ÈXIT

  10.3 LIMITACIÓ DE GARANTIA

  11.- LLICÈNCIA D’ÚS

  12.- RESPONSABILITAT ElClubWeb

  12.1 RESPONSABILITAT QUANT A LES DADES TRANSMESOS

  12.2 RESPONSABILITAT PEL EMMAGATZEMATGE DE DADES

  12.3 RESPONSABILITAT PER DANYS I PERJUDICIS

  12.4 LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

  13.- RESPONSABILITAT DEL CLIENT

  13.1 DANYS I PERJUDICIS A ELCLUBWEB I A TERCERS

  13.2 RESPONSABILITAT DELS CONTINGUTS:

  13.3 ACTES DELICTIUS I IL·LEGALS:

  13.4 INEXACTITUD DE DADES DE CONTACTE

  14.- FORÇA MAJOR

  15.- SUSPENSIÓ I CANCEL·LACIÓ DEL SERVEI

  16.- RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE

  17.- EFECTES DE LA RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE

  18.- SEGURETAT DE LES COMUNICACIONS

  19.- INTERLOCUTOR

  20.- PROTECCIÓ DE DADES

  20.1 PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS DEL CLIENT

  20.2 DE LES DADES ALLOTJATS PEL CLIENT EN ELS SERVIDORS DE ElClubWeb

  20.3 MESURES DE SEGURETAT

  22.-RECONEIXEMENTS.

  23.- CLÀUSULA DE SALVAGUARDA

  24.- SUBROGACIÓ

  25.- MODIFICACIONS

  26.- LEGISLACIÓ APLICABLE I TRIBUNALS COMPETENTS